Bytový fond města Frýdlant

Struktura bytového fondu

96 garsonek

59 bytů typu 1+1

42 bytů typu 2+1

33 bytů typu 3+1

 1 byt typu 4+1

Město Frýdlant disponuje v současnosti 231 nájemními byty, z čehož 50 je v Domově s pečovatelskou službou. 

Ostatní byty jsou poskytovány k nájmu občanům. Velká část bytů jsou garsonky či malé byty 1+1, které nestačí pro větší rodiny.

Pokud hledáte bydlení, můžete si podat žádost o přidělení bytu. O přidělení bytu rozhoduje rada města.