Jak podat žádost o městský byt

Přidělování bytů

jak jsou byty přidělovány

Žádosti jsou zpracovávány bytovou komisí, která je poradním orgánem Rady města Frýdlant (složení: ředitelka BHF, místostarosta, člen rady, zastupitel).

Komise se schází minimálně dvakrát ročně. Komise vytvoří pořadí aktuálních žadatelů podle kritérií např. mimořádná situace (sociální, zdravotní), potřeba služebního bytu apod.

Pokud je ve městě připraven volný městský byt, na nejbližším jednání rady města (rada zasedá jednou za dva týdny) jsou žádosti individuálně posouzeny, přihlédne se k doporučení komise a rada města rozhodne o přidělení bytu. 

Zde vidíte seznam všech žádostí, které jsou aktuálně evidovány. POZOR, NEJEDNÁ SE O POŘADNÍK.