Pronájem sálu Beseda

Od města je možné si pronajmout sál Beseda pro pořádání vlastní akce. Žádost se podává na BHF Frýdlant (osobně, písemně, telefonicky - není na to speciální formulář) a je následně projednána a schvalována radou města. 

Pronájem sálu

hradí se před konáním akce

6 500 Kč

Zapůjčení ubrusů


1 500 Kč

Vratná kauce


10 000Kč

Kapacita sálu je 350 osob. 

V případě, že je akce určená pro veřejnost, děti a mládež a je nezisková (bez vstupného), lze radu požádat rovněž o bezplatný pronájem. 

Bezplatný pronájem se neuděluje akcím komerčním, zábavám nebo diskotékám.